පසුගිය රජය ඉදිරිපත් කල ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත අහෝසි කර යළිත් “ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත “බලගැන්වීමට ජනපති තීන්දු කරයි

පසුගිය රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබූ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත අහෝසි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ (24 වැනිදා) තීරණය කළේ ය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ ඇමැති මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කර ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට පසුගිය රජය පියවර ගෙන තිබුණි.

නව තීරණයත් සමග ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.