ජනපති ගෝඨාගෙන් තවත් තීන්දුවක් !.ඉන්දියන් ලදරන් බස් රථ ගෙන්වීම තහනම් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්තමානයේ ගමනාගමනයේ යෙදෙන බස්රථ වර්ග ගෙන්වීම ඉදිරියේ දී තහනම් කිරීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

මගීන්ගේ අපහසුතා හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයේ නිලධාරියෙකු පවසා ඇත්තේ.

වර්තමානයේ පුද්ගලික අංශය ගෙන්වනු ලබන සාමාන්‍ය බස් රථ, ලොරි චැසි සඳහා බස් බොඩි එක්කරන ලද ඒවා බවත්, ඒ අනුව ඉදිරියේදී පුද්ගලික අංශයට පහත් පතුල් බස් රථ (Low-floor bus) පමණක් ගෙන්වීමට අවසර දීමට නියමිත බවයි ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ.

එම බස් රථ සඳහා ගොඩවීමට අපහසුවක් නොමැති අතර ගමන් කිරීමේ අපහසුතා ඇති පුද්ගලයන්ටද පහසුවෙන් ගොඩ විය හැකි වනවා.