පසුගිය වසරට වඩා විශ්වවිද්‍යාල බඳවා ගැනීම් සියයට 25 කින් ඉහළ නංවයි

ජාතික විශ්වවිද්‍යාල තුළ පවතින භෞතික සහ මානව සම්පත් වඩා ප්‍රශස්ථ ලෙස කලමණාකරණය කර ගැනීම තුළින් මෙම වර්ෂය තුළදී විශ්වවිද්‍යාල තුළට බඳවා ගන්නා විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංඛ්‍යාව පසුගිය වර්ෂයට වඩා සියයට 25 කින් ඉහළ නැංවීමට වත්මන් රජයේ සැලසුම් කර ඇතැයි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාත්‍ය ආචාර්යබන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පසුගියදා (30)රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමිණි.

2019 වර්ෂයේදී ප්‍රධාන විෂය ධාරාවන් හතරක් යටතේ සිසුන් 281,786ක් අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි බවත් එම සිසුන්ගෙන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට හැකිවී ඇත්තේ සිසුන් 30,000 කට පමණක් බවත් සඳහන් කළ අමාත්‍යවරයා විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබා නොගත් සිසුන්ට සදාකාලීක ජීවන අරගලයක නිරත වන්නට සිදුව ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.

නිදහස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කරමින් එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකට අවම වශයෙන් එකක් වන සේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන 300ක් පමණ ලංකාව පුරා ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ප්‍රකාශ කළ අමාත්‍යවරයා ඒ සඳහා ඌණ උපයෝජිත හා සම්පූර්ණ වශයෙන් අත්හැර දමා ඇති රාජ්‍ය දේපළ යොදා ගන්නා බව ද කියා සිටියේය.

දැනට රජයේ විවිධ දෙපාර්ත‍මේන්තු සහ ආයතන යටතේ විවිධ පාඨමාලා පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතන උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ විශ්වවිද්‍යාලවලට අනුබද්ධිත විශ්වවිද්‍යාල ආයතන බවට පත්කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවත් මෙම වසර තුළදී පමණක් එවැනි ආයතන 100ක් පමණ ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.