වසර 3ක් ම ඇණහිට තිබූ කොළඹ ඇල වේලි පිරිසිදු කිරීම් ඇරඹෙයි !

වසර තුනක් තිස්සේ ඇණහිට තිබූ කොළඹ ඇල මාර්ග ඉදිකිරීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

මේ යටතේ නුගේගොඩ, කට්ටිය හංදියේ සිට බොල්ගොඩ ජලාශය දක්වා දිවෙන ඇල මාර්ග නිසි ප්‍රමිතියට ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

නුගේගොඩ ගම්සභා හංදිය, දෙල්කඳ, රත්තනපිටිය, පැපිලියාන, බොරලැස්ගමුව ඇතුළු ප‍්‍රදේශ රැසක නිවාස රැසකට අධික වර්ෂාවක දී ඇතිවන ගංවතුර අවධානම මෙම ඇල මාර්ග ඉදිකිරිම නිසා පහව යන බව ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව නිවේදනය කර සිටී .

ප‍්‍රධාන ඇල මාර්ග, ද්වීතීයික ඇල මාර්ග කිලෝ මීටර් 8ක් දුරට අලූතෙන් ඉදිකිරිම හා ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු කෙරේ.

– පැතුම් වික්‍රමරත්න