මහ මැතිවරණයේදී අපි තුන,පහ කරගන්නවා

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී ජාතික ජන බලවේගය තරග කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව එහි විධායක කමිටුව පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කොට තිබේ.

ජවිපෙ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත ප්‍රකාශ කළේ එහිදී වැඩි අවධානය යොමුවූයේ පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ආසන මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වූ එක් කොට්ඨාසයකින් ඡන්ද 150-200ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ කෙරෙහි බවය.

ඒ සඳහා ජාතික ජන බලවේගයට හිතවත් පිරිස් පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ සැලසුමක් වහාම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවද තීරණය වී ඇත.

ජනාධිපතිවරණයේදී ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රතිශතය වූ සියයට 3.18 මහ මැතිවරණයේදී සියයට 5 දක්වා වැඩි කර ගැනීමට සෑම උත්සාහයක්ම දරන ලෙස ජවිපෙ බිම් මට්ටමේ නායකයන්ට දැනුම් දීමේ වැඩපිළිවෙළක් මේ වන විටද දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කොට ඇතැයි ලාල් කාන්ත කියයි.

කොළඹ, කළුතර, ගම්පහ, මහනුවර, හම්බන්තොට, මාතර හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවලට ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී වැඩි බරක් තබන බවද ප්‍රකාශ කළ කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත තමා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ නායකයා ලෙස ඉදිරි මහ මැතිරණයේදී ජාතික ජන බලවේගය යටතේ තරග කරන බවද පැවසීය.