පළමුව ජීව විද්‍යාවෙන් A3 යි..මෙවර ගණිතයෙනුත් A3 යි..නාසා එකට යන්න ලංකාවෙ සිසුවෙකු කල අපූරු කැපකිරීමක්

උසස්පෙළ විභාගයට අවස්ථා 02 කදී පෙනී සිට එම අවස්ථා දෙකේදීම A සාමාර්ථ 03 ක් ලබා ගත් ගාල්ලේ සිසුවෙකු පිළිබඳ නෙත් නිවුස් වෙත තොරතුරු වාර්තා වුණා.

ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූ සවීන් වීරනායක වන එම සිසුවා 2018 වසරේදී ජීව විද්‍යා අංශයෙන් A සාමාර්ථ 03 ක් ලබාගත් අතර මෙවර උසස්පෙළ විභාගයට ගණිත අංශයෙන් පෙනී සිටිමින් ද A සාමාර්ථ 03 ක් ලබා ගැනීම විශේෂත්වයක්.

පසුගිය වර A සාමාර්ථ 03 ක් ලබා විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටියදී නැවත වරක් වෙනස් විෂය ධාරාවකින් උසස්පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට හේතු වූ කරුණු පිළිබඳ සවීන් වීරනායක සිසුවා නෙත් නිවුස් වෙත අදහස් පළ කළා.

එහිදී “සාමාන්‍ය පෙළ අවසන් කාලයේ මට බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා නාසා ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා. පස්සේ මම ඒ ගැන හොයන්න ගත්තා. ඒ අනුව මට දැනගන්න ලැබුණා ජීව විද්‍යා අංශයේයි.. ගණිත අංශයේයි දෙකේම A සාමාර්ථ 03 බැගින් වාර දෙකේදීම ලබා ගන්න ඕනේ කියන කරුණ. ඒ අනුව මම තීරණය කළා මුලින් විද්‍යා අංශයට මුහුණ දෙන්නත් පසුව ගණිත අංශයට මුහුණ දෙන්නත්.” යනුවෙන් සඳහන් කළා.

Neth News