රටවල් 48 කට වීසා නොමිලේම ලබා දීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මිලියන 6000 ක පාඩුවක්

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව සංචාරකයන් රට තුළට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් රටවල් 48 කට අදාළව ඉවත් කළ වීසා ගාස්තු නිසා රුපියල් මිලියන හයදහසක ආදායමක් අහිමි වී ඇති බව වාර්තා ​වේ.

ඔස්ට්‍රියාව, ඔස්ට්‍රේලියාව, බල්ගේරියාව, චීනය ඇතුළු රටවල් 48 ක් වීසා ගාස්තුවලින් නිදහස් කිරීමට තීරණය කළේය. පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ සිට එම රටවලින් පැමිණෙන සංචාරකයන්ගෙන් වීසා ගාස්තුද අයකිරීම නතර කළ අතර ගෙවුණු මාස හතරකට එම මුදල අහිමි වී ඇති බව වාර්තාවේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමට ආගමන, විගමන පාලක පසන් රත්නායක සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කළත් එය ව්‍යර්ථ විය.