අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නව ප්‍රධානියෙක්

අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස නුවන් වෙදසිංහ පත් කර තිබෙනවා.

මේ වන විට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස ඔහු කටයුතු කරනු කරනවා.

අපරාධ විමර්ශන කටයුතු සදහා දක්ෂ නිලධාරියෙක් ලෙස ප්‍රකට නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නුවන් වෙදසිංහ අනිද්දා දිනයේදි සිය ධුරයේ වැඩභාර ගැනිමට නියමිතව ඇත.

මේ අතර අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරව සිටින ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න මේ මස අවසානයේදි සිය ධුරයෙන් විශ්‍රාම යාමට නියමිතව තිබෙනවා.