පැය ගණන් රිය පදවන ලංගම රියදුරන්ගේ විවේකාගාර මිහිපිට අපායක් වගේ

කොළඹ පිටකොටුවේ ලංගම බස් රථ රියදුරු හා කොන්දොස්තර විවේකාගාර මිහිපිට අපායක් බව ප්‍රවාහණ කළමනාකරණ, විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

මේ වනවිට කිසිවෙකු ගේ හෝ අවධානයට යොමු ව නැති රියදුරු හා කොන්දොස්තර විවේකාගාරය ද අමාත්‍යවරයා නිරීක්ෂණය කළේය. කොන්දොස්තර හා රියදුරු විවේකාගාර සියල්ල වැසිකිළි ගඳින් පිරී ගොස් තිබු අතර දුහුවිලි හා මකුළු දැල් බැඳ එම විවේකාගාර සියල්ල හතර මහ අපාය පරිදි විය.

අධික උණුසම නිසා එම විවේකාගාර පොරණුවක් මෙන් විය. විදුලි බුබුලක් හෝ විදුලි පංකාවක් හෝ නොමැති එම විවේකාගාර සියල්ල අඳුරු ගුහාවන් පරිදි විය. ඒවා තුළ වූ යකඩ තට්ටු ඇඳන් මත කොන්දොස්තරවරු හා බස් රථ රියදුරෝ අසරණයින් මෙන් වැතිර සිටියහ.

අමාත්‍යවරයා එහි යනවිටත් දුරගමන් සේවා බස් රථවල සේවය කරන, ඊලග වාරය එන තෙක් නිදා ගෙන සිටි රියදුරු හා කොන්දොස්තරවරු රැසක් එහි නිදාගෙන සිටියේය. දුහුවිලි පිරුණු, කළු පැහැ ගැන්වුනු ඇඳ ඇතිරිලි මත ඒ සියලු දෙනා වැතිර සිටියේය.

අත්අඩංගුවට ගන්නා මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනා යැවිය යුත්තේ වැලිකඩ හිර ගෙදරට නොව ලංගම විවේකාගාරවලට යැයි පැවසූ අමාත්‍යවරයා ඉතාමත් ඉක්මනින්ම මෙම විවේකාගාර පිරිසිදු කර, හොඳ ඇඳන් හා මෙට්ට දමා එමෙන්ම වායුසමීකරණය කර දී රියදුරු හා කොන්දොස්තරවරුන්ට යහපත් විවේකාගාර පද්ධතියක් සකස් කර දෙන බව දැන්විය.

මාර්ග අනතුරු වළක්වා ගැනීමට නම් රියදුරන්ට අවශ්‍ය පරිදි මානසික විවේකය ලබා දිය යුතුය. එසේ නොකරන්නේ නම් නිදිමතේ මහන්සියෙන් හා විඩාවෙන් රිය අනතුරු සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතාමත් ඉහළ බව කී අමාත්‍යවරයා තෘප්තිමත් රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් පිරිසක් මගී ප්‍රවාහණ සේවාව තුළ නියුක්ත කරලීම තම අරමුණ බව ද සඳහන් කළේය.