චම්පික රණවක ඇප මත මුදා හැරේ

හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක ඇප මත මුදාහැර තිබෙනවා.

ඒ හිටපු ඇමතිවරයා කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් කාංචනා නෙරංජනී ද සිල්වා මහත්මිය හමුවට යළි ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී.

හිටපු ඇමතිවරයාව රුපියල් 25,000ක මුදල් ඇපයක් සහ ලක්ෂ 5 ක ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදාහැරීමට කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය නියෝග කළා.

හිටපු ඇමතිවරයාට සෑම මසකම අවසන් ඉරිදා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස මෙහිදි අධිකරණය නියෝග කළා.