මැති ඇමතිවරු 16ක්ම ජනාධිපති අරමුදලෙන් බෙහෙත් අරගෙන

ජනාධිපති අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලය එක් එක් රෝග සඳහා අනුමත කර ඇති සීමාවන් ඉක්මවා විශේෂ අනුමැතීන් මත රෝගීන් 38 දෙනකුට රුපියල් එක්කෝටි අසූහත් ලක්ෂ තිස්දහස් නවසිය හතළිස් දෙකක් ඉකුත් වසරේදී ගෙවා ඇතැයි අරමුදලට අදාළ විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව අනාවරණය කරයි

දැනට සිටින සහ සිටි මහජන නියෝජිතයන් 16 දෙනෙක්ද මේ අතර වෙති. ඔවුන් වෙනුවෙන් වැය කර ඇති මුදල රුපියල් දශ ලක්ෂ හතක් බව එම වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

මහජන නියෝජිතයන් වෙනුවෙන් ගෙවීම් කර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ අනුමැතිය මත බව අරමුදල ජාතික විගණන කාර්යාලයට දැනුම් දී ඇත.

එම වසරේ දී වෛද්‍යාධාර ගෙවීම් සඳහා රුපියල් කෝටි එකසිය දාහතකට අධික මුදලක් අරමුදල වැය කර ඇත.

නිලන්ත මදුරාවල