අනිත් පහුවදා පත්තරය කියවා රටේ විස්තර දැනගත් ජනපතිවරු සිටි රටේ ගෝඨා මහ වැස්සේම විපතට පත් අය සොයා යති

අයහපත් කාලගුණය නිසා අවතැන් වී සිටින ජනතාව ගේ සුව දුක් විමසීමට සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේවල් පිලිබඳව සොයා බැලීමට අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එම ප්‍රදේශවල සංචාරය කලා.

මීට පෙර සිටි ඇතැම් නායකයින් රටේ සිදුවන දේ අනිත් පසුවදා පත්තරය කියවා දැනගත් අතර ඔවුන්ගෙන් සමහරක් මෙවැනි විපත්වලදී තීරණ ගත්තේ කොළඹ 07 ශීත කාමරවලට වී සිටීමෙනි.