මහ වැසි ගං වතුර නොතකා සෝමාවති සෑ රදුන් වෙනුවෙන් මහ සඟ රුවන බුද්ධ පූජාව තබති

මේ දිනවල දිවයින පුරා ඇද හැලෙන වර්ෂාව නිසා බොහෝ දෙනා පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.

සෝමාවතිය පුදබිම ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයද මේ වන විට ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා.නමුත් එම වර්ෂාව නොතකා මහා සංඝ රත්නය විසින් එහි බුද්ධ පූජාව සිදු කරනු දක්නට ලැබෙනවා.