කටුගස්තොට සිට කුරුණෑගල දක්වා පාර දෙපස මී පැළ දහසක් සිටුවමින් රටටම ආදර්ශයක් දුන් අපූරු කටයුත්තක්

මී පැළ දහසක් සිටවීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතයක් ඊයේ කටුගස්තොට දී සිදු කෙරුණා.ඒ කටුස්තොට ඝටීකාරාම විහාරස්ථානය කේන්ද්‍රකොටගෙනයි.

කටුගස්තොට නගරයේ සිට කුරුණෑගල දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගයේ කිලෝ මීටර් 38 ක් පුරාවට මෙම මී පැල සිටවනු ලැබූ අතර ඝටීකාරාම විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය ඔකඳගල නාරද ස්වාමීන් වහනසේගේ අනුශාසකත්වයෙන් ජා‍ති‍ක ‍ඒ‍කා‍බද්‍‍ධ ‍බ‍ල‍වේ‍ග‍ය , ‍සත්‍‍බො‍දු ‍මි‍තු‍රෝ ‍සං‍‍වි‍ධාන‍ය සහ ‍ය‍ටි‍වා‍ව‍ල ‍සිං‍‍හ‍ල ‍ත‍රු‍ණ ‍එ‍ක‍මු‍තු‍ව ‍ඇතුලු පිරිසක් මෙම කටයුත්ත සඳහා එක්ව සිටියා.

පෙර රජ දවස මී ගස් කැපීම මරණ දඬුවම පවා නියම වූ වරදක් වූවා.නමුත් පසුකාලීනව බ්‍රිතාන්‍යන් විසින් එම තහනම ඉවත් කල අතර ඔවුන් මී ගස් කපා පාලම් තැන්වීමේදී පවා එහි ලී යොදා ගන්නට වුනා.

දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී මී ගසට ඉතා ඉහළ වටිනාකමක් ලැබෙන අතර එය පසට හොඳ පොහොරක්ද වනවා.බෙහෙත් ගසක් ලෙසට අතීතයේ සිටම පිදුම් ලබන මී ගස රැකගත යුතු ජාතික සම්පතක් වන අතර ඉන්දියාවේ පවා මී ගසට ඉතා ඉහළ වටිනාකමක් ලැබී තිබෙනවා.