හිතු මනාපෙට විදෙස් රටක් හෝ සංවිධානයක් සමඟ ගිවිසුම් බැහැ.ජනපති ඇමතිවරුන්ට හා නිලධාරීන්ට දන්වයි

විවිධ විදේශ ආයෝජකයින්, ණය දෙන ආයතන, ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ තානාපති කාර්යාල සමඟ සෘජු ගිවිසුම් හෝ අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට එළඹීමට රජයේ අමාත්‍යවරුන්ට සහ පළාත් සභා ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනවලට තහනම් කරමින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය චක්‍ර ලේඛණයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම තහනම පනවා ඇති බවයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, මුදල් අමාත්‍යාංශය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහ මහ බැංකුවේ අවසරය සහිතව එවැනි ගිවිසුම් හෝ අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට එළඹීමේදී “නියමිත ක්‍රියාදාමය” අනුගමනය කරන ලෙසයි සියලුම අමාත්‍යාංශ, රාජ්‍ය ආයතන සහ පළාත් පාලන ආයතන වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ.

මෙවැනි ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියා මාර්ග දැනුවත් කරමින් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පි.බි. ජයසුන්දර විසින් පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් දැනුවත් කරමින් චක්‍ර ලේඛණයක් නිකුත් කර ඇත.