තීන්දුයි..මහ මැතිවරණය අප්‍රේල් 25 වෙනි සෙනසුරාදා !

මාර්තු මාසයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව ඉදිරි මහ මැතිවරණය අප්‍රේල් 25 වෙනි සෙනසුරාදා දිනයේදී බොහෝ දුරට පැවැත්වෙනු ඇති බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.

දෙවන පාසල් වාරය අප්‍රේල් මස අවසන් සතියේදී ආරම්භ කෙරෙන අතර ඒ සඳහාද බාධාවක් නොවන පරිදි මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙනු ඇති.