තෙල් සංස්ථාව පසුගිය මාසයේ විතරක් කෝටි 15ක් අතිකාල දීමනා ලෙස ගෙවලා

ලංඛා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව සහ තෙල් තොග ගබඩා කිරීමේ පර්‍යන්තයේ සේවකයින්ට පසුගිය මාසයේදී පමණක් කෝටි 15ක සේවක අතිකාල දීමනාවක් ගෙවා ඇති බව මවුරටට වාර්තා වනවා.

මෙම මුදල රජයේ සෙසු ආයතන හා සසඳන කල ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා අතර මෙවැනි විශාල මුදලක් ගෙවීම සඳහා හේතු වී ඇත්තේ එම ආයතන දෙකෙහිම පවතින් අතිරික්ත සේවක සංඛ්‍යාවයි.

සිපෙට්කෝ හෙවත් ලංඛා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ මේ වන විට සේවකයින් 2000 කට වඩා වැඩි පිරිසක්ද ,
තෙල් තොග ගබඩා පර්‍යන්ත සමාගමෙහි සේවකයින් 3000 කට වඩා වැඩි පිරිසක්ද සේවය කරනවා.

මෙවැනි දහස් ගණනක සේවක අතිරික්තයකට ප්‍රධානතම හේතුව දේශපාලන පත් කිරීම් බවයි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

මෙවැනි විශාල මුදලක් අපතේ යාම පිලිබඳව රජයේ අවධානය මේ වන විටත් යොමු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.