ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ජපන් විදේශ අමාත්‍ය මොතෙජි තොසිමිත්සු මහතා අතර හමුවක් පසුගිය සිකුරාදා සිදු වී තිබේ.

එහිදි 2020 වසරේ දී ජපානයේ සංචාරයක් සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත තොසිමිත්සු මහතා ආරාධනා කර තිබේ.

ඒ අනුව එළඹෙන 2020 වසරේ මැයි මස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජපානයේ රාජතාන්ත්‍රික සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතය.2020 මැයි මසදී Friend of Asia ජාත්‍යන්තර සමුළුව ද ජපානයේ පැවැත්වේ.

මේ පිළිබඳව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරන ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මොහාන් සමරනායක මහතා සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා වැදගත් කරුණු රැසක් පිළිබඳව එම සංචාරයේ දී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි.

එම කරුණු අතර මෙරට රූපවාහිනී සම්ප්‍රේෂණ ඩිජිටල්කරණය කිරීම ද ඇතුලත් කර තිබේ.