පාක්ෂිකයින්ගෙන් රජයේ රැකියා පිරවීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්.තනතුරු සුදුස්සන්ට පමණයි

සියළුම අමාත්‍යවරුන්ට ඔවුන්ගේ අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා සුළු සේවකයින් බඳවා ගැනීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නියෝග කර තිබෙනවා. ඒ පසුගිය මැතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා උපකාර කළ ආධාරකරුවන්ට රැකියා ලබා දීම අත්හිටුවීම සඳහා බවයි වාර්තා වන්නේ.

කම්කරු, සුළු සේවක, කාර්යාල කාර්ය සහයක සහ මුරකාර තනතුරු සඳහා මෙලෙස නව පත්වීම් සිදු නොකරන ලෙසයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පසුගියදා චක්‍ර ලේඛණයක් නිකුත් කරමින් සියළුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් දැනුවත් කර ඇත්තේ. මෙලෙස බඳවා ගැනීම් නතර කිරීමට හේතුව වී ඇත්තේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉක්මවා සේවකයින් බඳවා ගැනීම් සිදුකරන බවට ලද පැමිණිලි හේතුවෙන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

යම් අයුරකින් රජයේ අමාත්‍යාංශයක්, දෙපාර්තමේන්තුවක් සඳහා සේවක ඇබෑර්තු ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම මහ භාණ්ඩාගාරය දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව එම ඉල්ලීම් කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමත කිරීමෙන් පසුව රැකියා අවස්ථාවන් ලබාදීම සිදුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් මේ වන විටත් අදාළ සියලු රජයේ ආයතන වෙත යොමු කර ඇති බව සඳහන්.

රජයේ ආයතන වල පවතින අතිරික්ත සේවක ප්‍රමාණයන් හා අධික පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී මුදල් අමාත්‍යාංශය විශේෂ ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට නියමිත බවයි ජේෂ්ඨ නිලධාරියෙක් ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

මැතිවරණ සමයේදී උපකාර කළ අයට ප්‍රමුඛස්ථානයක් දෙනවා වෙනුවට දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කෝටා ක්‍රමයකට රජයේ රැකියා සඳහා අවශ්‍ය පුද්ගලයින් බඳවා ගැනීමට නව රජය කටයුතු කරමින් සිටින බවත් බඳවා ගන්න පුද්ගලයින් විවිධ කේෂ්ත්‍ර ඔස්සේ මනා පුහුණුවක් ලබාදීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ දක්ෂතා අනුව රජයේ සේවයන් සඳහා අනියුක්ත කිරීමේ වැඩසටහනක් ඉදිරියේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

-nethnews.lk-