තාප්පවල රණවිරු චිත්‍ර අඳින එක වහාම නතර කරන්න (VIDEO )

යුධ ජයග්‍රහණයට අදාළව තාප්පවල චිත්‍ර ඇඳීම වහාම නවතා දමන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගනේෂන් මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඔහු පවසා සිටින්නේ චිත්‍ර ඇඳීම හොඳ දෙයක් වුවත් මේ ආකාරයෙන් චිත්‍ර ඇඳීම කිසිසේත්ම අනුමත නොකර බවයි.

මේ ඔහු දක්වා තිබූ අදහස්