රාජගිරියේ අනතුර නිසා චම්පිකට සහ රියදුරුට රටින් පිටවීම තහනම් කෙරේ

රාජගිරියේ දී සිදු වූ රිය අනතුර සම්බන්ධයෙන් හිටපු අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා සහ ඔහුගේ රියදුරුට විදේශ ගත වීම වලක්වමින් අද අධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කලා.

2016 වසරේදී මෙම අනතුර සිදු වූ අතර එවකට චමිපික රණවක මහතා අමාත්‍යවරයෙකු ලෙසට කටයුතු කලා.