නීති විරෝධීව කොරියාවේ ඉන්න තරුණයින් නිසා කොරියා යාමේ ඇප මුදල දෙගුණයක් වේ !

Sri lanka flag with South Korea flag, 3D rendering

රැකියා සඳහා පිටත්ව ගොස් මේ වන විට නීති විරෝධීව කොරියාවේ රැඳී සිටින පිරිස 3821 ක් පමණ වන බව වාර්තා වනවා.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසන්නේ 22,000 කට ආසන්න පිරිසක් කොරියාවේ රැකියාවල නිරතවන අතර මෙම 3,821ක් වූ පිරිස එරට නීති විරෝධීව රැඳී සිටින බවයි.

මෙම තත්වය නිසා කොරියාවෙන් ලැබෙන රැකියා කෝටාව අහිමි වීමේ අවධානමක්ද පවතින අතර එම නිසා කොරියා රැකියා සඳහා ඇප මුදල ලක්ෂ 40ක් දක්වා ඉහල දමන බවද විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මංගල රන්දෙණිය මහතා පවසනවා.

දැනට පවතින ඇප මුදල වන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 20 කි.