ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිධූරයට

හිටපු යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා වරාය අධිකාරියේ සභාපති තනතුරට පත්කොට තිබෙනවා.

ඔහු වන්නි යුධ සටනේ කැපී පෙනෙන කාර්යයක් ඉටු කල රණවිරුවෙකු වන අතර අද උදෑසන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඔහුව පත් කොට තිබෙනවා.