විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් “මවුරට” අවස්ථාව ලබා දෙයි

උපන් රටින් දුර බැහැරව ජීවත් වන්නා වූ මවුබිමට ආදරය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් අත හිත ලබා දීමට මවුරට වෙබ් අඩවිය තීරණය කර තිබෙනවා.ඒ අනුව ඔබට ඇති ගැටලු මෙන්ම ඔබේ අදහස වලටද මවුරට වෙබ් අඩවියෙන් වැඩි ඉඩක් ලබා දීමට අප සූදානම්.

එමෙන්ම ඔබ ජීවත් වන රටෙහි ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් සිදු කරන විවිධ උත්සව සහ කටයුතු සඳහා මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ද අප විසින් නොමිලේම ලබා දෙන්නට සූදානම්.අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට පණිවුඩයක් එවීමෙන් ඔබට අප හා දවසේ ඕනෑම වෙලාවක සම්බන්ධ වීමට හැකිය.