ගෝඨාභය ජනපතිට මහ මැතිවරණයේදී තුනෙන් දෙකක් අරගෙන දෙන්න අපි කැප වෙමු -මෛත්‍රී

මීළඟ මහ මැතිවරණයේදී තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් ලබා ගැනීම සඳහා නව රජයට සහාය දීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කැපවිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති සහ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ අද පැවති මැතිවරණ සංවිධායකයින්ගේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමකදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රට සංවර්ධනය කිරීමට හා සමෘද්ධිමත් අනාගතයක් සඳහා කටයුතු කිරීමට නම් එළඹෙන මහ මැතිවරණයෙන් නව රජයට තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් තිබිය යුතු බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ.