මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ අසරණ රෝගීන් විකුණාගෙන කන පහත් ගණයෙ ජාවාරමක් හෙළි වේ

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ රෝගීන් විකුණ කමින් මුදල් උපයන ජාවාරමක් පිලිබඳව තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා.

එම රෝහලට විකිරණ යන්ත්‍ර ගැනීමට යැයි කියා මෙලෙස මුදල් එකතු කරන අතර මේ වන විට කෝටි 14 කට ආසන්න මුදලක් එකතු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.එමෙන්ම එම මුදල් “Apeksha hospital account” නම් වූ ගිණුමකට එකතු කරගන්නා බවද හෙළි ව තිබෙනවා.

නමුත් එවැනි ගිණුමක් අපේක්ෂා රෝහලේ නොමැති අතර එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය වසන්ත දිසානායක මහතා මේ පිලිබඳව කල විමසීමේදී අනාවරණය වී ඇත්තේ එක රුපියලක් හෝ අපේකශා රෝහලේ ගිණුමට එකතු වී නොමැති බවයි.

ඒ අනුව මෙම වංචනික පිරිස විසින් මිනිසුන් රවටා මෙලෙස මුදල් එකතු කරන අතර මෙම සිදුවීම සමබන්ධයෙන් ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතාට සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ද ඔහු විසින් පැමිණිලි කර තිබෙනවා.

(File photo )