ඩයස්පෝරාවට පාඩම් ඉගැන්වූ බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකාවේ නව තනතුරකට

බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා.ඒ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නව දේපල වෙළඳාම් හා කාර්තුකරණ අධ්‍යක්ෂ ලෙස වැඩ භාර ගැනීමටයි.

අද ඔහු සිය ධූරයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කලා.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of