ගමේ පාර කැඩිලනම් කෙලින්ම ඇමතිටම කියන්න මෙන්න අවස්ථාව

තම ප්‍රදේශයේ පවතින මහා මාර්ග ගැටළු සහ මාර්ග භාවිතා කිරීමේදී සිදුවන හිරිහැර මෙන්ම විදින අපහසුතාවයන් සෘජුවම මහ මාර්ග සහ අධිවේගී අමාත්‍යාංශයේ (Ministry of Roads and Highways) නිල ෆේස්බුක් පිටුව යටතේ ඇති ” ඇමතිට කියන්න (Tell Minister) සේවාව ඔස්සේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු වෙත පැමිණිලි කිරීමට දැන් මහජනතාවට හැකි බව බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටිනවා.

මාර්ග, අධිවේගී මාර්ග සම්බන්ධයෙන් ඇති ඕනෑම ගැටළුවක් මෙමගින් ඍජුවම ඇමතිවරයාගේ අවධානයට යොමු කිරීමේ හැකියාවක් පවතී. ඒ අනුව ගමනාගමනයේ දී පදිකයින් මුහුණ පාන ගැටළු, රිය පැදවීමේ දී රියදුරන් මුහුණ පාන මාර්ග සංඥා සම්බන්ධ ගැටළු, ආලෝක සංඥා පද්ධති සම්බන්ධ ගැටළු මෙන්ම රට තුළ විනයවත් මහා මාර්ග පද්ධතියක් බිහිකිරීමට බාධාවක් වන රියදුරන්, පදිකයින් හා ආයතන මෙන්ම විවිධ සංවිධාන පිළිබඳව ද අමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට යොමුකළ හැකිවීම මෙහි විශේෂත්වයක් බවයි එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of