ජනපති-අගමැති අණින් අසාධාරණයට ලක්වූ පොලීසියේ 23,000කට උසස් වීම්

පොලිසියේ කණ්ඩායමකට අසාධාරණයක් වන අයුරෙන් අදියර කිහිපයක් යටතේ වසරින් වසර කරන උසස්වීම් ක්‍රමවේදය වහාම නවතා දමා සුදුසුකම් ලබා සිටින පොලිසියේ විසිතුන්දහසකටම එකවර උසස්වීම් ලබාදෙන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නියෝග කර ඇත.

මේ අනුව ලබන 2020 ජනවාරි 01දා සිට පොලිස් කොස්තාපල් ධුරයේ සිට ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක දක්වා උසස්වීම් ලබාදීමට පොලිස් මූලස්ථානය වහාම කටයුතු යොදා ඇත.

පොලිසියේ 3495කට පමණක් පසුගිය 04දා උසස්වීම් ලැයිස්තුවක් නිකුත් කරමින් ලබන 2020 ජනාවරි 01 වැනිදා සිට උසස්වීම් ලබාදීමට සූදානම් කර තිබූ අතර මෙයින් පොලිස් පරීක්ෂකවරු 725ක් ඇතුළු විසිදහසකට ආසන්න පිරිසකට අසාධාරණයක් වන බව ‘අරුණ’ දිනපතා පුවත්පත දෙසැම්බර් 05 වැනිදා මුල් පිටුවෙන් අනාවරණය කළේය. පසුගිය රජය මගින් මහා භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් නොමැති බව පවසා මෙම නිලධාරීන්ගේ උසස්වීම් 2021 ජනවාරි 01දා දක්වා කල් දමා තිබිණි.

මෙම පුවත අනාවරණය කිරීමත් සමග අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ වැඩබලන පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න කැඳවා සියලු උසස්වීම් එකවර ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මුදල් වෙන්කරන බව දන්වා උසස්වීම් සියල්ල ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලස්වන්නැයි නියෝග කර ඇත.

මෙම උසස් වීම් විසිතුන්දහසටම එකවර දෙන්නැයි පොලිස්පතිවරයාට ජනපති නියෝග කර ඇත්තේ මේ අනුවය.

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ නිර්දේශ කර තිබුණේද මෙම උසස්වීම් එකවර මෙම වර්ෂ‍යේම ලබාදීමටය. එසේ වුවත් පසුගිය රජය එම තිස්එක්දහසෙන් පිරිසකට පමණක් පළමු අදියරේදී ජනාධිපතිවරණයට පෙර උසස්වීම් දීම නිසා සෙසු නිලධාරීහු කලකිරීමට පත්ව සිටියහ.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of