2017 හා 2018 වසරවල ඇමරිකා එක්‌සත් ජනපදයේ ඌබර් ටැක්‌සි සේවාවල සේවය ලබාගත් හය දහසක්‌ දෙනා ලිංගික අතවරවලට ලක්‌ව තිබේ.

ලොව පුරා රටවල ඌබර් වැනි ටැක්‌සි සේවා සම්බන්ධයෙන් ආරක්‍ෂාව හා වගකීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතුව තිබේ.

විවිධ ගැටලු නිසා ලන්ඩනයේ ඌබර් ටැක්‌සි සේවා බලපත්‍රය මෑතකදී අවලංගු කරන ලදී.

මෙම ලිංගික අතවර හය දහස වාර්තා වී ඇත්තේ ඌබර් ගමන් වාර මිලියන 2300 ක්‌ අතරතුරදීය.

ඌබර් ආයතනය පවසන්නේ තම සේවාවන් සියයට 99.9 ක්‌ම ගැටලුවලින් තොරව සිදුව ඇති බවයි.

-දිවයින පුවත්පත –

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of