බස්නාහිර පළාතේ මාර්ග අවහිර වන ආකාරයෙන් ඉදිකර ඇති අනවසර වෙළඳසැල් ඇතුළු ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම සඳහා දත්ත විශ්ලේෂණයකින් පසු පියවර ගන්නා බව බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල පවසනවා.

බස්නාහිර පළාත තුළ පවතින මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සඳහා මේවනවිට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බව ද මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of