අලුතෙන් වාහන නොගැනීමට ජනපති ගත් තීරණය නිසා කෝටි 1000 ක මුදල් ඉතිරියක්..!

කිසිඳු වාහනයක් අලුතෙන් ආනයනය නොකිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගත් තීරණය අනුව රජයට රුපියල් කෝටි 1000 කට ආසන්න මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකිව තිබෙනවා.

2016 වසරේදී නව වාහන මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1971 ක ඇස්තමේන්තුවක් ද ,2017 වසරේදී රුපියල් මිලියන 1244 ක ඇස්තමේන්තුවක් ද ඉදිරිපත් කෙරුනා.

රජයේ අමාත්‍යවරුන්ට,අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට සහ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට මෙලෙස වාහන ගෙන්වීමටයි සැලසුම් කර තිබුනේ.

එමෙන්ම මෙලෙස අලුතෙන් ගෙන්වන වාහන රක්ෂණය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 300 ක පමණ මුදලක් වැය වන අතර එම මුදලද දැන් ඉතිරි කරගත හැකි වෙනවා.

මෙම සියලූම මුදල් ජනතාවගේ සුභ සාධන කටයුතු සඳහා වෙන් කරන ලෙසටයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අදාළ බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත්තේ.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of