මඩකලපුව විශ්ව විද්‍යාලය ගැන ජනපති ගෝඨාගේ අවධානය

මඩකලපුව විශ්ව විද්‍යාලය විනාශ වීමට නොදී ජාතික විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියට එකතු කර ගැනීමට පියවර ගන්නා බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.එහි සම්පත් විනාශ වී යාමට නොදී පලදායී ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

පසුගිය කාලයේදී හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිස්බුල්ලා විසින් ඉදි කරන ලද මෙම ෂරීයා විශ්ව විද්‍යාලයට එරෙහිව දැඩි ජනතා විරෝධයක් පැන නැගුනා.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of