උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රථිපල නිකුත් වූ වහාම විශ්ව විද්‍යාල වලට සිසුන් බඳවා ගැනීම කෙරෙහි නව රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.මේ පිලිබඳව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුවෙහි සඳහන් කර තිබෙන්නේ පහත කරුණු සමඟයි.

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ප්‍රමුඛ කරුණක්වු “අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ” පැතිකඩ රැසක කඩිනම් වෙනසක් සිදුකිරීම සඳහා අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරු සහ ආයතන නිලධාරීන් සමග අද පැවති සාකච්ඡාවකදී මාගේ අවධානය යොමු විය. ඒවා නම්;
* උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වු වහාම විශ්ව විද්‍යාලවලට දරුවන් ඇතුලත් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සැකසීම.

* පුරප්පාඩු ඇති ආයතන සොයා බලා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පුහුණුවක්ද සමඟින් ඒවා සඳහා බඳවා ගැනීම

* රටට සහ ආර්ථිකයට ගැලපෙන පරිදි ශ්‍රම බළකායක් බිහිකිරීම සහ ඊට ඉවහල් වන විෂය නිර්දේශයන් සකස් කිරීම

* උසස් පෙළ සමත් සියලු දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා ඇති කිරීම

* තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයට ප්‍රමුඛතාවයක් ලබාදීම.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of