මහ මැතිවරණය අප්‍රේල් 25 වෙනිදා ?

මහ මැතිවරණය අප්‍රේල් 25 හෝ 27 යන දිනවල පැවැත්වීමට නියමිත බවට ආරංචි මාර්ග පවසනවා.මාර්තු මාසය මුල් සතිය වන විට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින අතර ඉන් පසුව සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද නිම වූ වහාම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පවත්වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of