මවගෙන් දරුවාට HIV හෙවත් ඒඩ්ස් සම්ප්‍රේෂණය වීම තුරන් කල රටක් ලෙසට ශ්‍රී ලංකාව තහවුරු කරන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා.ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම අවධානම සම්පූර්ණයෙන්ම පහව ගොස් ඇති බවයි.

මෙය ශ්‍රී ලංකාව සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙන් ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් වන අතර ඒ සඳහා වසර ගණනාවක්ම ජනතාව දැනුවත් කල සියලූම වෛද්‍යවරුන්,හෙදියන් ඇතුලු සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සියලූම දෙනාට මෙන්ම ඒ සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය පරිසරය සකසා දුන් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ටද මවුරට සිය ප්‍රණාමය පුද කර සිටිනවා.මෙය අප රටක් ලෙස ලැබූ ජයග්‍රහණයක් වන අතර පුරවැසියන්ගේ නිවැරදි සෞඛය භාවිතය නිසාවෙන්ම එම ගෞරවය ලබා ගැනීමට හැකි වූ බව නොරහසක්.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of