කොළඹ නගරය සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජීවත් වන යාචකයින් එම ස්ථානවලින් ඉවත් කර වෙනත් රැඳවුම් ස්ථානයකට රැගෙන යාමට සූදානම් වන බවට පැතිර යන ආරංචි අසත්‍ය බව රජය පවසනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිඳු නියෝගයක් පොලිස් මූලස්ථානයෙන් කිසිඳු පොලිස් ස්ථානයකට ලබා දී නොමැති බව ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසනවා.

මෙ ඔහු විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කල නිවේදනය

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of