2015 ට පෙර තිබූ රජය මුහුදු වැලි පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කලා.ඉන් පසුව බලයට පැමිණි යහපාලන රජයේ මහ නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා විසින් එය තවත් වැඩි දියුණුකොට මුහුදු වැලි පැකට් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් දක්වා එය ඉදිරියට ගෙන ගියා.නමුත් මේ සඳහා පිටරටින් යකඩ පවා ගෙන්වුවද මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් කිසිඳු ප්‍රයෝජනයක් සිදු නොවූ බවට සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් ඊයේ චෝදනා කලා.

එලෙසෙ ගෙන්වූ මුහුදු වැලි පැකට් කිරීමේ යන්ත්‍රය අද වන විට අබලන් තත්වයේ පවතින බවත් , කිසිඳු වැලි පැකට් එකක් වෙළඳ පොලෙන් සොයා ගත නොහැකි බවත් ඔවුන් චෝදනා කරනවා.

හිස් වැලි පැකට් කවර ලක්ෂ 5 ක් පමණ මුද්‍රණය කර ඇති අතර එම කවර වල “පන්නරය-ඉන්න හිතෙන රටක්” යනුවෙන්ද සඳහන් කර තිබෙනවා.

මේ ඊට අදාළ “හිරු News” විකාශනය කල වීඩියෝව

Security Check

null

(උපුටා ගැනීම-හිරු News)

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of