ලන්ඩන් නගරයේ Uber Taxi සේවාව තහනම් කෙරෙයි

ලන්ඩන් නගරයේ ඌබර් සේවාවට අදාල් බලපත්‍රය අලුත් නොකිරීමට එහි බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා.අදාළ ආරක්ෂණ කටයුතු සහ පරීක්ෂාවන් අසමත් වීම මෙයට හේතුව බවයි ඔවුන් කියා සිටින්නේ.

කෙසේ වෙතත් ලන්ඩන්හි පමණක් ඌබර් කුලී රථ සේවාවට සම්බන්ධ වී සිටින ටැක්සි රියදුරන් 45,000 කට ආසන්න පිරිසක් සිටින අතර ඌබර් ආයතනයේ ප්‍රධාන ලාභ ලබන ස්ථාන 5 අතරට එම නගරයද අයත් වනවා.

2017 වසරේද මීට සමාන අර්බුදයකට මුහුණ දීමට එහි බලධාරීන්ට සිදු වුනා.

-BBC-

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of