ගෝඨා වැඩ පටන් ගනී..අද සිට පරිසරය අපිරිසිදු කරොත් දඩ..!

කොළඹ නගරය පිරිසිදු කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ඊයේ දිනයේදී පැවැත්වුනා .ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදියි.එහිදී පොලීසියට අනුබද්ධිත පරිසර ඒකකයන් දැනුවත් කල අතර අද සිට උදෑසන 5.30 වන විට කොළඹ නගරය පිරිසිදු කිරීම ආරම්භ වනු ඇති.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු යටතේ මෙම පාරිසරික ඒකකය ක්‍රියාත්මක කරන අතර ඒ සඳහා සෑම පොලීසියකම තිබෙන පාරිසරික ඒකක බල ගැන්වෙනු අතර ඔවුන් මෙම සියලූම කටයුතු අධීක්ෂණය කරනු ඇත.

දැනට කොළඹ නගරයේ පිරිසිදු කිරීම් භාරව සමාගම් දෙකක් කටයුතු කරන අතර එහි කළමණාකරුවන්ද ඊයේ කැඳවා තිබුනා.

ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අද් උදෑසන 5.30 සිට පැය 24 පුරාවටම මෙම පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි.

මීට අමතර පරිසරයට කැලි කසල මුදා හැරීම,බුලත් කෙල විසි කිරීම,වාහන වලින් යම් යම් දේ ඉවතට විසි කිරීම මෙන්ම පරිසරය අපිරිසිදු කිරීමට එරෙහි නීති බලගැන්වීමට නියමිතය.ඒ යටතේ වැරදිකරුවන්‍ට ප්‍රථම වතාවේදී අවවාද කරනු ලබන අතර ඉන්පසුව දඩ ගැසීම සිදු කරනු ලබයි.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of