තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ධූරයෙන් ඉවත්වන බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මාධ්‍යට සඳහන් කලද මේ වන තුරු ඔහු එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී නොමැති බව එජාප මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.ඔහු සඳහන් කරන්නේ ඊට අදාළ කිසිඳු ලිපියක් මේ වන තුරුත් තමන්ට නොලැබුන බවයි.

ජනාධිපතිවරණ පරාජයෙන් අනතුරුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කලේ තමන් දැනට දරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ධූරයෙන් තමන් ඉල්ලා අස් වී දේශපාලනයෙන් ද මඳක් ඈත් වන බවයි.එමෙන්ම පක්ෂයේ සභාපතිවරයා වන කබීර් හෂීම් මහතාද පරාජයෙන් අනතුරුව සිය ධූරයෙන් ඉවත්වූවා.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of