නවදිල්ලියේ වායු දූෂණ තත්ත්වය නිසා ඔක්සිජන් ආශ්වාස කිරීමට ‘ඔක්සිජන් බාර්’ පිහිටුවීමේ පුවතක් වාර්තා වේ. එහි දී විනාඩි 15ක් පුරා ඔක්සිජන් වායුව ආශ්වාස කිරීමට අයකිරීම ඉන්දියානු රුපියල් 300ක් වන බව පැවසේ.

මෙහිදී රෝහලක මෙන් ඔක්සිජන් ආශ්වාස කිරීම සඳහා උපකරණ පිහිටුවා ඇති අතර තම අභිමතය පරිදි සුවඳ කැවූ ඔක්සිජන් මිලට ගැනීමට හැකි බව ද වාර්තා වේ.

නවදිල්ලියේ මෙන්ම උතුරු ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශ වායු ගුණාත්මක බවින් අතිශය දුර්වල ස්ථානයකට පත්ව තිබේ. බොහෝ ශ්වසන රෝග සඳහා ද මේ තත්ත්වය හේතු වන නිසා ඉදිකිරීම් කටයුතු, වාහන ධාවනය සහ පාසල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විවිධ සීමා මායිම් පැනවීමට බලධාරීන්ට සිදුව ඇති බව ද කියවේ.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේද වායු දූෂණය සිදුවන බව රහසක් නොවේ.කොළඹ නගරයේ මෙන්ම ලෝක උරුම මහනුවර නගරයේද අධික ලෙස වාහනවලින් පිටවන දුම නිසා වායු දූෂණය සිදුවන අතර තවමත් මේ සඳහා නිසි ක්‍රියා මාර්ගයක් ගෙන ඇති බවක් නම් පෙනෙන්නට නොපෙනේ.අද ඉන්දියාවේ සිදු කරන්නාක් මෙන් නුදුරේම ඔක්සිජන් මුදලට විකිණීමට ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවටද සිදු වනු ඇත.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of