මාස හතරක් ඇතුලත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් 375 ක් ආරම්භ කරන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍යවරුන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.ඒ අනුව එක් අමාත්‍යවරයෙකු විසින් අනිවාර්යයෙන්ම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් 25ක් ආරම්භ කල යුතු අතර එහි ප්‍රගතියද මාසිකව ඉදිරිපත් කල යුතු වෙනවා.තම අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සියලූම ව්‍යාපෘතීන් ලබන 26 වෙනිදා වන විට භාර දිය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා විසින් නියෝග කර තිබෙනවා.

පලමු කැබිනට් රැස්වීම පවත්වනු ලබන්නේ ද ලබන 26 වෙනි අඟහරුවාදා දිනයේ යි.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of