අද දිවුරුම් දුන් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 15 දෙනා සහ විෂයන් මෙන්න

මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර නව රජයේ අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දෙනු ලැබූවා.ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අ මහතා ඉදිරියේදි, ජනාධිපති මන්දිරයේදීයි.එලෙස දිවූරුම් දුන් අමාත්‍යවරුන් මෙසේය.

1.මුදල් ආර්ථික කටයුතු ජල සම්පාදන නාගරික සන්වර්ධන ,නිවාස,බුද්ධ ශාසන සහ සංස්කෘතික ආමාත්‍යවරයා ලෙස -මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද

2.අධිකරණ, මානව හිමිකම් සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය- නිමල් සිරිපාලද සිල්වා

3.ප්‍රජා සවිබල සහ වතු යටිතල පහසුකම් -ආරුමුගම් තොන්ඩමන්

4.විදේශ සම්බන්ධතා,නිපුණතා සංවර්ධන, රැකී රක්ෂා සහ කම්කරු -දිනේෂ් ගුණවර්ධන

5.ධීවර සහ ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය – ඩග්ලස් දේවානන්ද

6.කාන්තා සහ ළමා කටයුතු,සමාජ ආරක්ෂණ ,සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය -පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි

7.තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ,උසස් අධ්‍යාපන , තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන – බන්දුල ගුණවර්ධන

8.රාජ්‍ය පරිපාලන , ස්වදේශ කටයුතු පලාත් සභා සහ පලාත් පාලන -ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්

9.මහවැලි කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග ග්‍රාමීය සංවර්ධන සහ අභ්‍යන්තර වෙළඳ පාරිභෝගික ආහාර සුරක්ෂිතතා -චමල් රාජපක්ෂ

10.අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය – ඩලස් අලහප්පෙරුම

11.මාර්ග සහ මහා මාර්ග ,වරාය සහ නාවුක කටයුතු-ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

12.කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසාය සංවර්ධන කර්මාන්ත සහ සැපයුම් -විමල් වීරවංශ

13.මගී ප්‍රවාහන කළමණාකරණ , විදුලි බල හා බලශක්ති -මහින්ද අමරවීර

14.පරිසර සහ වන ජීවි සම්පත් ,ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන -එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන

15.වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම -රමේෂ් පතිරණ

16.කාර්මික අපනයන සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන , සංචාරක සහ ගුවන් සේවා -ප්‍රසන්න රණතුංග

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of