තමන් ජනාධිපති මන්දිරයට පදිංචි වීමට නොයන බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇතැයි වාර්තා වනවා.ඒ අනුව ජනපති නිල නිවස මින් ඉදිරියට නිල කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිතා කිරීමට සූදානම් බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මිරිහානේ පිහිටි පුද්ගලික නිවසේම දිගටම වාසය කරන අතර නිල වශයෙන් සිදු කරන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු වලදී පමණක් ඒ අනුව ජනපති මැඳුර භාවිතා කරනු ඇති.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of