මහින්ද අගමැති ලෙස දිවුරුම් දෙයි (LIVE VIDEO)

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙසට තවත් නොබෝ වෙලාවකින් දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ 23 වෙනි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙසටයි.

එම අවස්ථාවේ සජීවි වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of