ඩී ඒ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාර නඩුවෙන් ගෝඨා නිදහස් කෙරේ

ඩී ඒ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාර නඩුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාව නිදහස් කිරීමට අධිකරණය තීරණය කර තිබෙනවා.කොළඹ විශේෂ මහාධිකරණය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව මින් පසුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව මෙම නඩුවට අදාළ කිසිඳු කාරණයක් විභාග නොවනු ඇත.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of