මහින්ද හෙට අගමැති ධූරයේ දිවුරුම් දී හෙටම වැඩ භාර ගනී

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හෙට (21) දින දහවල් 1.00 ට නව භාරකාර ආණ්ඩුවේ අගමැතිවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දිමට නියමිතව තිබෙනවා.

හෙට උදෑසන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවි දැනුම් දිමෙන් අනතුරුව නව භාරකාර ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කිරිමට නියමිතව ඇත්තේ.

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හෙට දහවල් 1.00ට අගමැතිධුරයේ දිවුරුම් දිමෙන් අනතුරුව සවස 3.30ට අගමැති කාර්යාලයේදි වැඩ භාර ගැනිමට නියමිත බවයි ඔහුගේ මාධ්‍ය ලේකම් රොහාන් වැලිවිට ප්‍රකාශ කලේ.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of