ගෝඨා වැඩි ජන්ද ලක්ෂ 12කින් ජයගන්නා බවට සති දෙකකට පෙරම මවුරට පල කල නිවැරදිම පුවත මෙන්න

2019 ජනාධිපතිවරණයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වැඩි ජන්ද ලක්ෂ 13කින් ජයගන්නා බව මවුරට වෙබ් අඩවිය මුල්ම වරට හෙළි කරනු ලැබූවේ පසුගිය නොවැම්බර් 03 වෙනිදායි.නවතම සමීක්ෂණ වාර්තා උපුටා දක්වමින් අප විසින් එම පුවත පල කල අතර දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කොපමණ ජන්ද ප්‍රමාණයක් ගන්නේද යන්න එහිදී පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබුනා.

ඒ අනුව එහිදී ඔහු වැඩි ජන්ද ලක්ෂ 12කින් ඉදිරියෙන් පසුවන බවට සඳහන් කල අතර අවසන් ප්‍රතිඵලයට අනුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වැඩි ජන්ද ලක්ෂ 13කින් ජයගෙන තිබුනා.

අප විසින් පල කල එම පෙර පුවත මෙතනින්

අලුත්ම සමීක්ෂණ වාර්තාව නිකුත් වේ.වැඩි ජන්ද ලක්ෂ 12 කින් ගෝඨා ඉදිරියෙන්.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of