අභිනව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ධජය සහ එහි අරුත පිලිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරතිබෙනවා.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of